Skip links

Välkommen till Aspö utvecklings­grupp

Denna sida har skapats av en grupp Aspöbor som vill verka för att utveckla och marknadsföra denna fantastiska plats.

Aspö utvecklingsgrupp verkar under intresseföreningen och har som uppgift att sammanställa en lokal utvecklingsplan för Aspö. Vill du vara med och bidra med innehåll eller delta i arbetet så gå med i vår Facebook-grupp eller anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

DEADLINE MATERIAL:
Nu är planen ute på remiss. Det finns möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på tillägg t.o.m. 2020-03-06.

PROJEKTMAPP: Google Drive

LÄNKAR:
» Karlskrona kommuns sida om landsbygd och skärgård

DOKUMENT:
» Landsbygd- och skärgårdsprogram 2018-2021
» Torhamns lokala utvecklingsprogram